Naša firma

Spoločnosť KANKA bola založená v roku 1992 a špecializuje sa na realizáciu pozemných stavieb. Samozrejmosťou je vysoká kvalita vykonávaných prác, ústretovosť k investorovi a komunikatívnosť medzi účastníkmi výstavby.

Bohaté skúsenosti väčšiny kmeňových zamestnancov z doterajších prác pri riadení a realizácii výstavieb, predurčujú kvalitné zázemie spoločnosti pre úspešné zvládnutie náročných stavebných celkov a projektov v oblasti pozemných stavieb.

Dlhoročná prax a úspešne zvládnuté projekty sú u nás samozrejmosťou. Zároveň sme splnili podmienky Slovenskej komory stavebných inžinierov pre spôsobilosť vykonávať činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pre inžinierske a pozemné stavby.

V súčasnosti firma zamestnáva 10 zamestnancov, ktorí sú odborne zdatní pre rozsah predmetu činnosti spoločnosti, pričom skladba pozostáva z 10-tich profesií, ďalej kvalifikovaných pracovníkov ako sú strojníci zemných strojov, montéri vodovodov a kanalizácií.

Naši partneri
Silvanium kaat

 
Naša spoločnosť
 
 
Kontaktujte nás