Naša firma

Kanka stavebná spoločnosť, spol. s r.o. sa venuje realizácii občianskych, bytových, inžinierskych a priemyselných stavieb.

V oblasti stavebníctva pracujeme od roku 1992. S využitím dlhoročných skúseností realizujeme stavby na kľúč, zabezpečujeme celkové a čiastkové rekonštrukcie alebo vykonávame dodávku stavieb  formou subdodávky.

Základom nami riadených a vykonávaných prác je vysoká kvalita a dodržiavanie dohodnutých termínov, ústretovosť k investorovi a flexibilita v napĺňaní požiadaviek zákazníka. 

Bohaté skúsenosti v oblasti stavebníctva a dlhoročná prax predurčujú kvalitné zázemie spoločnosti potrebné pre úspešné zvládnutie náročných projektov a stavebných celkov.

Spĺňame podmienky Slovenskej komory stavebných inžinierov pre spôsobilosť vykonávať činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pre inžinierske a pozemné stavby.

Naša spoločnosť zamestnáva vlastných zamestnancov, ktorí sú odborne zdatní pre rozsah predmetu činnosti spoločnosti. Práce realizujeme aj so subdodávateľskými profesiami, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti.

 
Naša spoločnosť
 
 
Kontaktujte nás